Bavella - Agellu - Arête de Zonza modifiée - Zazland

Punta di Ariettu, que l'on peu facilement enchainer avec l'Arête de Quenza ( à gauche ), si on se lève avant 10h du mat...

corseescaladebavellaarête de zonzaagellu